Dhr. M. (Arjan) Kardol, nr. 9, Buurmalsen

Verenigd West Betuwe is voorstander van het aanleggen van een 2de Lingebrug. Daardoor kan de Randweg worden doorgetrokken en aansluiten op de Randweg rondom Tricht en ontsluit je op deze manier drie kernen. Om een en ander financieel haalbaar te maken zal er naast een beroep op financiële ondersteuning van de Provincie ten noordwesten van Buurmalsen een woonwijk van 100 woningen gerealiseerd moeten worden. De verkoop van grond, verstrekken van bouwvergunningen en ontvangen van onroerendzaakbelasting moet deels gebruikt worden voor de financiering van de 2de Lingebrug. Verder ondersteun ik van harte de minimaal twee andere bouwprojecten die er liggen voor Buurmalsen, met de instemming van de dorpsraad Buurmalsen. Voor behoud van de school in Buurmalsen is het bouwen helaas te laat, maar we willen toch proberen om een gezamenlijke school voor Buurmalsen en Tricht in het midden van beide dorpen terug op de agenda te krijgen.

Onze andere kandidaten