Verkiezingsprogramma

Centrumvoorzieningen

In de diverse centra moet het beeld worden opgeleukt door bijv. bloembakken, evenementen en terrassen. Er moet een bijdrage geleverd worden aan de leefbaarheid in de diverse kernen. Hier moet ruimhartig meegedacht worden aan invulling voor diverse verbeter mogelijkheden vanuit de diverse kernen en de plaatselijke initiatieven ondersteunen.

Verenigd West Betuwe is ook voor het behoud van de nog aanwezige oude panden e.d.

Nieuwbouw op plekken van niet-beeldbepalende gebouwen is mogelijk. Maar meer moet ingezet worden op behoud van bestaande gemeentelijke monumenten.

Op plaatsen in alle kernen waar eerder gebouwen hebben gestaan, moet worden gestreefd naar aanpassing van de architectuur (zie oude ansichtkaarten en archiefwerk) om de oude dorpsbebouwing en de vroegere dorpssfeer te benaderen.

Voor grote bedrijven en industrie, waaronder ook de supermarkten, zal een plek gezocht worden aan de rand van de kernen in West Betuwe. Winkelen en recreëren moet leuker worden in West Betuwe. In de kern Beesd, Heukelom en Asperen is dit bijvoorbeeld nog veel meer het geval. Behoud van het dorpsbeeld dient dan ook bewaakt te worden. Behoud van basisvoorzieningen voor elk centrum. Faciliteren vanuit de Gemeente, zoals meer prullenbakken, maar ook regelmatig leeghalen; AVRI-taken terug naar de Gemeente. Maak ambtenaren van de buitendienst verantwoordelijk voor de uitvoering van het wijkgericht werken met bij voorkeur lokale hoveniersbedrijven en met ondersteuning van Werkzaak.

Bij dorpsactiviteiten zou er veel meer uitgegaan moeten worden van culturele en andere initiatieven. Goede voorbeelden hiervan zijn: Samenloop voor Hoop, GoWheels, Beachvolleybal, de jaarmarkten/fairs, de Koningsdagmarkten, schaatsbanen, maar zo zouden er ook veel meer muziekfestivals ondersteund kunnen worden. Denk hierbij ook aan de jeugdmuziekdagen, een jazzfestival, Lingegracht concerten en culturele activiteiten.

Dorpsgezicht en leefbaarheid in de kernen

Laat juist de prachtige dorpsmonumenten in de vorm van straatmeubilair bestaan en breng de zaken weer terug. Breng de Brink in elk dorp weer in oude glorie terug, met dorpspomp, muziektent etc.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: