Dhr. C. (Chris) de Jongh (nr. 17), Waardenburg

Ik vind ook dat de verkeersveiligheid op de buitenwegen zeker kan verbeteren; aandacht voor het achterstallig onderhoud. De lokale partij Verenigd West Betuwe wil sluipverkeer uit de kernen houden (o.a. Waardenburg Geldermalsen en Beesd) zodat er minder verkeer in deze kernen is en er een veiligere leefomgeving komt.

Ook de zorgelijke situaties met betrekking tot huisvestingsmogelijkheden voor de jeugd en ouderen onderschrijf ik.  Woningbouw in alle kernen en niet alleen in de kernen waar de woningbouwverenigingen dat willen. Ik zal dan ook zeer kritisch het beleid van de woningbouwverenigingen volgen en zorgen dat ze zich aan de spelregels houden.

Verenigd West Betuwe wil graag de burgers van alle kernen helpen met woningbouw zodat winkels, scholen en andere voorzieningen ook op termijn open kunnen blijven. Vooral daar bouwen waar de voorzieningen nog zijn.

Onze andere kandidaten