Mevr. A.C.L. (Daniëlle) van Cuijlenburg, nr. 6, Meteren/Burgerlid VWB Gemeente West Betuwe

De punten, die ik belangrijk vind en waar ik me voor ga inzetten zijn:

  • Het behartigen van de belangen van de burger. Of het gaat om toegankelijkheid in openbare gebouwen of het ondersteunen van zorgplannen. Deze zullen mijn aandacht krijgen.
  • Het onderhoud van groen in wijken, parken en begraafplaatsen kan aanzienlijk verbeterd worden door het onderhoud daarvan aan de plaatselijke hoveniers over te dragen. Op haar beurt dienen de hoveniers mensen van Werkzaak in hun team op te nemen.
  • Ik bepleit een hardere aanpak van criminaliteit en overlast.
  • Verlichte fietspaden (bij voorkeur vrij-liggend) voor onze schoolgaande jeugd dient een prioriteit te zijn.

Onze andere kandidaten

Kandidaat Daniëlle van Cuijlenburg