Dhr. D.J.G. (Dick) Stam, nr. 21, Enspijk

Het Roer moet om…

Bijna 28 jaar woonachtig in Enspijk en ik vind het tijd geworden om actief mee te gaan doen aan de plaatselijke politiek omdat het echt anders moet.

Verenigd West Betuwe bood mij de kans middels een goed en duidelijk partijprogramma waar niet alleen Enspijk maar de gehele gemeente beter van kan worden, tijd om iets terug te doen !!.

De laatste jaren is de maatschappelijke onvrede enorm groot geworden, gevoed door irrationele beleidsvorming, verkeerde uitgaven van gemeenschapsgelden en vooral niet nagekomen beloftes aan bewoners.

Met de nodige bagage uit het bedrijfsleven wil ik een positieve bijdrage leveren in een meer rationele beleidsvorming, welke door de mede bewoners van de gemeente West Betuwe breed wordt gedragen en gesteund. Mijn interesse gebieden zijn ook vanuit mijn werk economie, financiën en leefbaar wonen binnen de dorpskernen.

Speerpunten o.a. :            nieuwe en of andere woonvormen voor iedereen in Enspijk

snelheid en hoeveelheid vrachtverkeer in en door het dorp

nieuwe energie vormen maar alleen als ook echt iedereen mee kan doen.

voorkomen van zwerfafval doorplaatsing van meer afvalbakken

Alleen wanneer u gaat stemmen kunnen wij gezamenlijk dingen voor elkaar krijgen dus stem op V.W.B.

Onze andere kandidaten