Dhr. J.P. (Jan) van den Broek (nr. 22), Geldermalsen

Waarom doe ik al meer dan 15 jaar aan politiek? Ik vind dat de stem van de burger gehoord moet worden. Omdat het lastig is om dat allemaal te gelijk te doen wil ik graag de spreekbuis voor de burger zijn.

Wat vind ik het belangrijkst? Dat de zorgbehoevende burger de zorg krijgt die nodig is. Wel moet het betaalbaar blijven door per zorg een vast bedrag te bepalen. Wil men een duurdere zorggever zal het verschil bijbetaald dienen te worden.

Daarnaast is het belangrijk dat de financiën van de Gemeente op orde is en blijft. Dit houdt in betaalbare Gemeentelijke belastingen en doen waarvoor de burger betaald.

Onze andere kandidaten

Kandidaat Jan van den Broek