Dhr. J.J. (Jannis) van As (nr. 20), Buurmalsen

Verenigd West Betuwe werkt mee aan het verwezenlijken van de wensen van fruittelers, minder regelzucht, versoepeling spuitzones en verbranden van snoeihout op eigen terrein. Zoals gesteld kan tijdelijke huisvesting op het bedrijf gerealiseerd worden. In samenspraak met de gemeente kunnen regels worden opgesteld waaronder een en ander gerealiseerd mag worden.

Onze andere kandidaten