Dhr. J.J.M. (Jos) Rietbergen, Lijstduwer nr. 24, Geldermalsen

Verenigd West Betuwe vindt dat wij (college, raad en ambtenaren) er voor u zijn en niet anders om. Onze ambtenaren dienen hun werk zo in te richten dat ze u helpen met zaken die voor u belangrijk zijn. Denk daarbij aan zaken als aanvragen vergunningen, verlengen rijbewijzen/paspoort etc. Zoals beloofd komen wij waar mogelijk naar u.

Huisvesting van buitenlandse seizoenwerkers kunnen tijdelijk worden gehuisvest op het terrein van de fruitteler. De gemeente controleert de huisvesting én of de werknemer zich na het seizoen ook echt weer uitschrijft.

Voor migranten, werknemers die lange tijd blijven, moeten werkgever en werknemer bekijken of ze zich in West Betuwe willen vestigen. Als dat zo is, dan moet de werknemer integreren binnen de gemeenschap.

Wij zijn dan ook tegen de concentratie van de werknemers op één locatie. De bouw van een hotel door een ontwikkelaar steunen we niet. Wij zijn voor kleinschalige bouwprojecten zodat de immigranten aan het sociale leven in de gemeente West Betuwe kunnen deelnemen en ze zo snel mogelijk kunnen integreren.

Verenigd West Betuwe werkt mee aan het realiseren van het ‘energie’ neutraal worden van de gemeente in 2030. De route daarheen is wat ons betreft het meewerken aan zonnepanelen op huizen, schuren en stallen. Windturbines op land zijn in onze ogen horizon vervuilers, daar zullen wij dan ook tegen zijn. Het alternatief is participeren met bedrijven die windturbineparken op zee realiseren. Deze bijdrage is een indirecte stap naar een energie neutrale gemeente.

Mijn motto

College, Gemeenteraad en Ambtenaren zijn er voor de inwoners en NIET ANDERSOM!

Onze andere kandidaten