Loading...
Jos Rietbergen2018-10-29T16:22:11+00:00

Dhr. J.J.M. (Jos) Rietbergen

Huisvesting van buitenlandse seizoenwerkers kunnen tijdelijk worden gehuisvest op het terrein van de fruitteler. De gemeente controleert de huisvesting én of de werknemer zich na het seizoen ook echt weer uitschrijft.

Voor migranten, werknemers die lange tijd blijven, moeten werkgever en werknemer bekijken of ze zich in West Betuwe willen vestigen. Als dat zo is, dan moet de werknemer integreren binnen de gemeenschap.

Wij zijn dan ook tegen de concentratie van de werknemers op één locatie. De bouw van een hotel door een ontwikkelaar steunen we niet. Wij zijn voor kleinschalige bouwprojecten zodat de immigranten aan het sociale leven in de gemeente West Betuwe kunnen deelnemen, en ze zo snel mogelijk kunnen integreren.

Mijn motto

College, Gemeenteraad en Ambtenaren zijn er voor de inwoners en NIET ANDERSOM!

Onze andere kandidaten

Jos Rietbergen