Loading...
Joyce Leuvering2018-10-31T13:46:09+00:00

Mevr. J.C.A. (Joyce) Leuvering

Verenigd West Betuwe is voorstander van het aanleggen van een 2de Lingebrug. Daardoor kan de Randweg worden doorgetrokken. Om een en ander financieel haalbaar te maken zal er naast een beroep op financiële ondersteuning van de Provincie ten noordwesten van Buurmalsen een woonwijk van 100 woningen gerealiseerd moeten worden. De verkoop van grond, verstrekken van bouwvergunningen en ontvangen van onroerendezaakbelasting moet deels gebruikt worden voor de financiering van de 2de Lingebrug.

Bijkomende voordelen zijn er dat de scholen in Tricht en Buurmalsen, sportverenigingen en kernshuizen levensvatbaar zullen worden.

Onze andere kandidaten

Kandidaat Joyce Leuvering