Loading...
Kunst, cultuur, sport en recreatie2018-10-23T14:27:43+00:00

Verkiezingsprogramma

Kunst, cultuur, sport en recreatie

Verenigd West Betuwe vindt het van belang, dat wanneer er beslist wordt tot aanschaf van een nieuw kunstwerk in het straatbeeld, de omwonenden en de plaatselijke kunstverenigingen mee mogen bepalen welk kunstwerk er uiteindelijk geplaatst wordt.

Verenigd West Betuwe vindt dat voor het realiseren van kunstwerken ook plaatselijke kunstenaars uitgenodigd moeten worden. Kunstwerken die vrijkomen bij veranderingen van het straatbeeld worden zoveel mogelijk elders binnen de gemeente geplaatst.

Cultuur

De cultuur in de diverse dorpen moet zeker niet verloren gaan en juist gestimuleerd worden. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen. Het behoud en het eventueel terughalen van dorpsmonumenten van weleer wordt van harte ondersteund. Zeker omdat we gezamenlijk de poort vormen tussen de Randstad en het Rivierengebied waarbij de Hollandse Waterlinie een belangrijk aspect vormt alsmede de aanwezigheid van kastelen en diverse forten die een toeristische en nostalgische waarde vertegenwoordigen. Dit zijn toeristische trekpleisters en van economisch belang voor onze ondernemers.

Het moderniseren van bepaalde zaken is goed, maar mag niet ten koste gaan van het bestaande dorpsbeeld. Het karakteristieke moet worden behouden.

Er staan hier en daar borden met de geschiedenis van onze dorpen, maar deze borden worden niet onderhouden. Bij elk dorp moet een informatiebord geplaatst worden waarop de bezienswaardigheden en lokale monumenten vermeld staan.

Verenigd West Betuwe meent dat er meer moet worden samengewerkt om dit soort zaken in kaart te brengen en te ondersteunen.

Verenigd West Betuwe wil dat er in de plaatselijke nieuwsbladen en op de website van West Betuwe meer ruimte en aandacht komt voor aankondigingen van evenementen, alsmede informatie over de verschillende verenigingen. De verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente.

Cultureel café

Verenigd West Betuwe vindt dat de gemeente een ruimhartig beleid moet voeren in financieel opzicht en bij het verstrekken van vergunningen met betrekking tot initiatieven, die door Cultureel Café wekelijks in de Schenkerij ”de Beurs” worden verzorgd, zoals optredens van amateur bandjes, het houden van lezingen, uitvoeringen van toneelgezelschappen en dichters die voorlezen uit eigen werk.

Sport

Sport is niet meer weg te denken uit onze samenleving en voor iedereen moet het uitoefenen van een sport mogelijk zijn. De sport zorgt voor samenhang in de gemeente, is een preventiemiddel en is belangrijk binnen het sociale domein.

We moeten met elkaar de mogelijkheid scheppen voor een gezonde sportcultuur in onze dorpen. Alle initiatieven hiertoe moeten ondersteund worden.

Daar waar samenwerking mogelijk is, dient dit zeker onderzocht te worden om een breder draagvlak te creëren. Eén groot sportcomplex met meerdere sportverenigingen kan beter werken dan veel kleine clubjes, die soms moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.

Verenigd West Betuwe wil dan ook clubs ondersteunen die vrijwillig een samenwerking aangaan tot één grote vereniging binnen de gemeente.

Ook verenigingen, die prachtige evenementen organiseren, moeten blijvend ondersteund worden.

Verenigd West Betuwe wil zo spoedig mogelijk komen tot een accommodatiebeleid.

Wij gaan alle sportverenigingen in de gemeente consulteren vanuit onze verbindende rol om te bezien welke faciliterende en stimulerende rol wij kunnen vervullen.

Recreatie/horeca

Er moet veel meer gebruik gemaakt worden van de kracht en schoonheid van onze regio in Nederland. De Betuwe, de fruittuin van Nederland, met haar prachtige karakteristieke dorpen, met de Linge hier kronkelend doorheen, de prachtige natuur, weilanden met de koeien in de wei en de prachtige bloesem.

Verenigd West Betuwe meent dat initiatieven van de plaatselijke horeca ondersteund moeten worden.

Verenigd West Betuwe vindt dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de jacht- en de passantenhaven en van de Linge als toeristische trekpleister.

Verenigd West Betuwe zal het particulier initiatief steunen om voor de pleziervaart de mogelijkheid te scheppen om bij horecagelegenheden aan te leggen en waar men ook ’s nachts met de boot kan blijven liggen

Verenigd West Betuwe vindt dat de Gemeente meer de schoonheid van onze streek moet benadrukken door middel van bewegwijzeringborden die de toeristen wijzen worop de diverse locaties en mooie plaatsen.

De nationale Rode Kruis bloesemtocht is een zeer goed voorbeeld van een landelijk uitgegroeid evenement, waaraan onder andere lokale muziekgroepen hun medewerking verlenen. Zo kan er veel meer activiteiten op de rails worden gezet.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: