Verkiezingsprogramma

Kunst, cultuur, sport en recreatie

Verenigd West Betuwe vindt het van belang, dat wanneer er beslist wordt tot aanschaf van een nieuw kunstwerk in het straatbeeld, de omwonenden en de plaatselijke kunstverenigingen mee mogen bepalen welk kunstwerk er uiteindelijk geplaatst wordt. Ook moet er aandacht zijn voor de bestaande kunstwerken; dit is al in kaart gebracht. Extra aandacht in dit verband voor kunstwerk in Haaften (brandweer).

Verenigd West Betuwe vindt dat voor het realiseren van kunstwerken ook plaatselijke kunstenaars uitgenodigd moeten worden. Kunstwerken die vrijkomen bij veranderingen van het straatbeeld worden zoveel mogelijk elders binnen de gemeente geplaatst.

Cultuur

De cultuur in de diverse dorpen moet zeker niet verloren gaan en juist gestimuleerd worden. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen. Het behoud en het eventueel terughalen van dorpsmonumenten van weleer wordt van harte ondersteund. Zeker omdat we gezamenlijk de poort vormen tussen de Randstad en het Rivierengebied waarbij de Hollandse Waterlinie een belangrijk aspect vormt alsmede de aanwezigheid van kastelen en diverse forten die een toeristische en nostalgische waarde vertegenwoordigen. Dit zijn toeristische trekpleisters en van economisch belang voor onze ondernemers.

Het moderniseren van bepaalde zaken is goed, maar mag niet ten koste gaan van het bestaande dorpsbeeld. Het karakteristieke moet worden behouden en versterkt worden.

Er staan hier en daar borden met de geschiedenis van onze dorpen, maar deze borden worden niet onderhouden. Bij elk dorp moet een informatiebord geplaatst worden waarop de bezienswaardigheden en lokale monumenten vermeld staan. Dit is ook een visitekaartje van een kern. Sluit aan bij de routes die worden ontwikkeld in de Gemeente West Betuwe op gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorische gronden. Bij deze routes worden ook permanente bordjes geplaatst in het projectplan Wegwijs in de Betuwe.

Verenigd West Betuwe meent dat er meer moet worden samengewerkt om dit soort zaken in kaart te brengen en te ondersteunen. Ee goede aanzet is hiertoe al gemaakt door Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe die i.s.m. Corsoclub Geldermalsen, Bureau Toerisme Rivierenland e.a. routes ontwikkelen met bijbehorende informatieborden.

Verenigd West Betuwe wil dat er in de plaatselijke nieuwsbladen en op de website van West Betuwe meer ruimte en aandacht komt voor aankondigingen van evenementen, alsmede informatie over de verschillende verenigingen. De verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Een culturele agenda voor alle kernen van West Betuwe.

Discotheek De Rodenburg

VWB vindt dat discotheek De Rodenburg open moet blijven. De Rodenburg kan een rol vervullen, in het tegengaan van hangjongeren en eventuele overlast. VWB wil meewerken aan jongerencentra die gedragen worden door de bevolking. Rol voor dorpshuizen en plaatselijke horecagelegenheden. Voor wat betreft beveiliging moeten er sluitende en harde afspraken worden gemaakt en zij moeten onafhankelijk opereren.

Cultureel café

Verenigd West Betuwe vindt dat de gemeente een ruimhartig beleid moet voeren in financieel opzicht en bij het verstrekken van vergunningen met betrekking tot initiatieven, die o.a. door Cultureel Café wekelijks in de Schenkerij ”de Beurs” worden verzorgd, zoals optredens van amateur bandjes, het houden van lezingen, uitvoeringen van toneelgezelschappen en dichters die voorlezen uit eigen werk. Maar dit kan gelden voor meer culturele initiatieven. Cultureel Café is hier een goed voorbeeld van.

Sport

Sport is niet meer weg te denken uit onze samenleving en voor iedereen moet het uitoefenen van een sport mogelijk en toegankelijk zijn. De sport zorgt voor samenhang in de gemeente, is een preventiemiddel en is belangrijk binnen het sociale domein.

We moeten met elkaar de mogelijkheid scheppen voor een gezonde sportcultuur in onze dorpen. Alle initiatieven hiertoe moeten ondersteund worden.

Daar waar samenwerking mogelijk is, dient dit zeker onderzocht te worden om een breder draagvlak te creëren. Eén groot sportcomplex met meerdere sportverenigingen kan beter werken dan veel kleine clubjes, die soms moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.

Verenigd West Betuwe wil dan ook clubs ondersteunen die vrijwillig een samenwerking aangaan tot één grote vereniging binnen de gemeente.

Ook verenigingen, die aansprekende evenementen organiseren, moeten blijvend ondersteunt worden.

Verenigd West Betuwe wil zo spoedig mogelijk komen tot een accommodatiebeleid.

Wij gaan alle sportverenigingen in de gemeente consulteren vanuit onze verbindende rol om te bezien welke faciliterende en stimulerende rol wij kunnen vervullen.

Recreatie/horeca/toerisme

Verenigd West Betuwe vindt dat de Gemeente meer de schoonheid van onze streek moet benadrukken door middel van bewegwijzeringborden die de toeristen wijzen op de diverse locaties en mooie plaatsen. Hier is een rol weggelegd voor het Regionaal Bureau Toerisme. Dit initiatief wordt al ontplooid door Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (SKCWB) i.s.m. Bureau Toerisme Rivierenland. Er zijn in dit kader al vijf routes ontwikkeld door West Betuwe met permanente bordjes en een landingspagina bij Bureau Toerisme Rivierenland.

De nationale Rode Kruis bloesemtocht is een zeer goed voorbeeld van een landelijk uitgegroeid evenement, waaraan onder andere lokale muziekgroepen hun medewerking verlenen. Zo kunnen er veel meer activiteiten op de rails worden gezet. Maar dit soort evenementen, die een landelijke uitstraling hebben, moet ook voor de plaatselijke ondernemers meer effort bieden c.q. die mogelijkheden moeten zeker worden onderzocht en gestimuleerd. Denk hierbij ook aan initiatieven als Betuws Best, de Betuwe Proeft, Betuwe Lokaal, Betuwe verbindt en ondernemers met lokale producten.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: