Loading...
Milieu- en bouwvergunningen E.D.2018-10-23T14:28:19+00:00

Verkiezingsprogramma

Milieu- en bouwvergunningen E.D.

Verenigd West Betuwe vindt dat de gemeente oplossingsgericht moet meewerken aan het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen in plaats van het halsstarrig volgen van de regels.

Ook de omgevingsdienst, die werkzaamheden verricht voor de gemeente, zal opdracht moeten krijgen om deze klantgerichtheid uit te dragen bij het ontwikkelen van plannen aangaande ruimtelijke ordening en het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen aan particulieren en bedrijven.

Milieugevoelige activiteiten moeten door de gemeentelijke overheden worden gecontroleerd en waar nodig moet worden opgetreden. De omgevingsdienst moet echter oog houden voor prioriteiten.

Duurzaamheid

Verenigd West Betuwe wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de duurzaamheid van West Betuwe bijvoorbeeld door het vervangen van bestaande openbare verlichting door ledverlichting, maar zolang het niet ten koste gaat van de burgers.

Het gebruik van energiewarmte- en windsystemen en waar mogelijk andere energiebronnen die het milieu zo min mogelijk belasten, worden door Verenigd West Betuwe ondersteund. Het plaatsen van extra windmolens en biovergisters vinden wij geen goed idee..

Bij aanleg en reconstructies van wegen dienen zoveel mogelijk geluid beperkende materialen gebruikt te worden.

Verbranden van sprokkelhout door fruittelers

Verenigd West Betuwe meent dat het verbranden van sprokkelhout in de boomgaarden mogelijk moet zijn.

Spuitzones

De spuitzones staan in schril contrast met de milieu vriendelijke bestrijdingsmiddelen die geëist woeden van de agrarische sector en aan de fruittelers in het bijzonder. Jarenlang zijn de spuitzones opgerekt terwijl de eisen met betrekking tot het gebruik van chemicaliën zijn aangescherpt.

Verenigd West Betuwe heeft oog voor de fruitteler en is de mening toegedaan dat met medewerking van de gemeente een verdere bloei in deze sector mogelijk is.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: