Verkiezingsprogramma

Milieu- en bouwvergunningen E.D.

Verenigd West Betuwe vindt dat de gemeente oplossingsgericht moet meewerken aan het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen

Ook de omgevingsdienst, die werkzaamheden verricht voor de gemeente, heeft de opdracht om deze klantgerichtheid uit te dragen bij het ontwikkelen van plannen aangaande ruimtelijke ordening en het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen aan particulieren en bedrijven.

Milieugevoelige activiteiten moeten door de gemeentelijke overheden worden gecontroleerd en waar nodig moet worden opgetreden. De omgevingsdienst moet daarbij oog houden voor prioriteiten.

Gemeente moet ook goed naar zichzelf kijken met de uitvoering van plannen om binnen de afgesproken kaders blijven! Het verbouwen van het nieuwe gemeentehuis is begroot op
12,8 miljoen. Voordat we zijn begonnen met de verbouw worden de eerste overschrijdingen al zichtbaar. Verengd West Betuwe vindt dat je binnen het plan moet bezuinigen of anders het plan kleiner moet uitvoeren om binnen het afgesproken bedrag te blijven.

Duurzaamheid

Verenigd West Betuwe wil een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van West Betuwe bijvoorbeeld door het vervangen van bestaande openbare verlichting door ledverlichting

Het gebruik van aardwarmte- en het isoleren van huizen en waar mogelijk andere energiebronnen die het milieu zo min mogelijk belasten, worden door Verenigd West Betuwe ondersteund. Het plaatsen van extra windmolens en biovergisters in onze gemeente zijn we op tegen.

Bij aanleg en reconstructies van wegen dienen zoveel mogelijk geluid beperkende materialen gebruikt te worden. Achterstallig onderhoud van de wegen aanpakken en wegwerken, is noodzakelijk; de wegen in West Betuwe weer in orde maken en achterstallig onderhoud wegwerken, is erg belangrijk. Verkeersveiligheid staat voor ons voorop.

Veel wegen worden afgesloten en het werk gebeurt op een laag tempo, Verenigd West Betuwe is ervoor om termijn-overeenkomsten af te sluiten met aannemers. Dit zijn ook nog te vaak aannemers uit andere regio’s. Verenigd West Betuwe wil snel samen met Provincie en Rijk het onderhoud van wegen aanpakken, door gebruikmaking van veel opcenten via belastinginkomsten wegenbelasting, die kunnen worden aangewend voor onderhoud.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: