Dhr. J.W.N. (Nico) Timmerman (nr. 11), Tricht

Uitvoering geven aan de kernagenda’s van elk van de 26 kernen in West Betuwe. In nagenoeg iedere kern staat betaalbare woningbouw voor starters en ouderen op de agenda. De leefbaarheid in de kernen is heel belangrijk en daarom ook behoud van de scholen in elke kern, het dorpshuis als ontmoetingsplek en verder ondersteunen van de plaatselijke ondernemers en behoud van bestaande faciliteiten. Verenigd West Betuwe wil graag de burgers van alle kernen helpen met woningbouw zodat winkels, scholen en andere voorzieningen ook op termijn open kunnen blijven. Vooral daar bouwen waar de voorzieningen nog zijn.

Onze andere kandidaten