Dhr. T. (Teus) Verweij, nr. 5, Geldermalsen/Burgerlid VWB Gemeente West Betuwe

Verenigd West Betuwe zal zich inzetten om woningbouw in alle kernen mogelijk te maken. Bij de Provincie zal medewerking worden gevraagd om het woningprogramma voor de kernen te ondersteunen. Met de burgers van de kernen zal overleg gevoerd worden wat er in hun kern wenselijk en/of noodzakelijk is.

Verder zet VWB zich in voor het lokaal ondernemerschap en een gedegen en gezond financieel beleid.

Verenigd West Betuwe vindt dat belastingen niet zomaar verhoogd mogen en kunnen worden zonder dat daar een gegronde reden voor is. Er mogen geen investeringen worden gedaan in projecten waarbij geen financiële dekking is aangegeven. Projecten ter verbetering van de leefgemeenschap zullen financieel onderbouwd moeten worden.

Onze andere kandidaten