Verkiezingsprogramma

Verkeer

Verenigd West Betuwe vindt dat het onderhoud van de wegen in nagenoeg alle kernen nog steeds te wensen overlaat. Bij herstelwerkzaamheden mag de burger verwachten dat de overlast zo kort mogelijk is.

Controle op de voortgang van dit soort werkzaamheden moet leiden tot minder ergernis voor de weggebruikers en kostenbesparing voor de gemeente. Het is te gek voor woorden dat als een project gereed wordt gemeld de nutsbedrijven vervolgens een claim kunnen leggen zodat er opnieuw werkzaamheden verricht moeten worden.

Van de projectleiders mag verwacht worden dat zij de belangen van de gemeente hoger stellen dan die van allerlei bedrijven. Hoge boetes moeten voorkomen dat opgeleverde projecten alsnog worden opgebroken vanwege nalatigheid van de leverancier.

Centra West Betuwe ontlasten

Verenigd West Betuwe wenst bijvoorbeeld om het centrum van de kern Geldermalsen verkeersluw te maken. Hiervoor is een aantal investeringen essentieel. Het belangrijkste onderdeel is een tweede Lingebrug ter hoogte van de Randweg en deze vervolgens achter Buurmalsen langs laten aansluiten op de Rijksstraatweg. De nieuwe Randweg in Tricht kan hier ook op worden aangesloten. Zo wordt verkeersluwheid van dorpen Geldermalsen, Tricht en Buurmalsen bewerkstelligd.

De nieuwe brug geeft ook de mogelijkheid aan de westzijde een nieuwbouwwijk, goed voor de leefbaarheid en scholen voor de kernen Tricht en Buurmalsen, te realiseren. De opbrengsten van vergunningen en verkoop van grond kunnen als dekking voor de realisatie van de brug worden aangewend. Ook de provincie kan hier geld aan bijdrage, en zal dus om een bijdrage gevraagd worden.

Daarnaast moet het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Laden en lossen zal gereguleerd moeten worden tussen 5.30 en 7.30 ’s morgens en na 18.00 tot 22.00 ’s avonds.

Vanaf daar kan de Randweg bereikt worden richting Culemborg via de 2de Lingebrug dan wel richting de A15 om hun weg te vervolgen. Bij alle zijwegen dient het verbod voor vrachtauto’s te worden ingesteld om zodoende de woonwijken niet te belasten.

In alle kernen moet een doordacht verkeersbeleid gevoerd moeten worden en de burgers dienen te worden betrokken bij plantontwikkeling.

Verenigd West Betuwe is tegen sluipverkeer in Waardenburg en Beesd en vindt dat huidige maatregelen niet ver genoeg gaan. We moeten meer gebruik maken van maximale mee-koppel kansen voor het gebied en dan met name voor Waardenburg.  O.a. veilige rondweg om Waardenburg i.v.m. sluipverkeer, intercitystation voor Geldermalsen en bouwmogelijkheden en oplossing voor sportvereniging in Waardenburg.

Verlichting wegen

Er dient bij de provincie politieke druk opgevoerd te worden om de fietspaden Waardenburg-Meteren en Buurmalsen-Culemborg van deugdelijke verlichting te voorzien. Daarnaast verdienen ook de schoolroutes extra aandacht.

Onderhoud wegen

Verenigd West Betuwe is er voorstander van om grote reconstructies zoveel mogelijk door plaatselijke en regionale wegenbouwbedrijven te laten uitvoeren.

Het onderhoud aan wegen in het buitengebied laat op veel plaatsen te wensen over. Het onderhoudsniveau moet worden opgevijzeld. Niet voor een zesje gaan als een zeven of acht noodzakelijk is. Goede wegen zijn ook ons visitekaartje. Verder zoveel mogelijk milieueffecten gebruiken bij aanleg van wegen en de ogen niet sluiten voor technologische ontwikkelingen.

Calamiteitenbrigade

Voor kleine calamiteiten zou een mobiele groep in het leven geroepen moeten worden die kleine schades direct kan verhelpen zoals het rechtzetten van een paaltje, het goedleggen van een trottoirtegel en het uitvullen van een kuil in de weg in plaats van eerst een papieren formulierenstroom te moeten invullen.

Entree kernen

Elings Landschap Architecten heeft plannen gepresenteerd om bij herinrichtingsplannen de oude dorpskarakteristieken te herstellen. Zoals het aanpassen van toegangswegen, de entree van de dorpen en ook het straatbeeld waaronder het terugbrengen van beeldbepalend straatwerk, lantaarns, bomen en beplanting.

Helaas is er niet of nauwelijks iets van deze plannen gerealiseerd. De reacties van de bewoners waren doorgaans zeer positief en Verenigd West Betuwe meent dat bij reconstructies daadwerkelijk invulling gegeven moet worden aan wat wenselijk en realiseerbaar is.

Deze herinrichtingsplannen dienen ook in kaart gebracht te worden voor de andere kernen en vervolgens in een plan van aanpak te worden opgenomen. Ook hierbij dient de burger direct te worden betrokken.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: